First Salute – eerste salut schot

Sint Eustatius – Golden Rock

St.‌ ‌Eustatius‌ ‌is‌ ‌beroemd‌ sinds het eerste saluutschot op 16 november 1776. De dag waarop Nederland de VS heeft erkend. Deze dag wordt jaarlijks herdacht tijdens de nationale feestdag Statia Day.

©Bijzondere gemeente Sint Eustatius / Brian Littlewood’s Estate “The First Salute” reproductie met toestemming van de kunstenaar, Brian Littlewood’s Estate. Het origineel is in het bezit van zijne Majesteit Koning Willem Alexander.

Elf saluutschoten

Wat gebeurde er op 16 november 1776? Die dag zag de commandant van het fort, Abraham Ravené, een onbekend schip naderen. Zoals gebruikelijk droeg het schip de Nederlandse vlag aan de hoofdmast. Maar van welk land wapperde de vlag aan de voormast en de achtersteven? Van een afstand leek het op de ‘rode vlag’, de vlag die alle Britse schepen voeren, maar op deze was het rode vlak verdeeld in dertien strepen. En was het een oorlogsschip of een koopvaardijschip?

Voordat het schip voor anker ging, loste het elf saluutschoten, waardoor de commandant moest beslissen met hoeveel saluutschoten hij zou antwoorden: met twee minder, zoals de regel was bij het begroeten van een koopvaardijschip, of met een gelijk aantal, waarmee de status van het schip als oorlogsschip werd bevestigd – en impliciet het land erkennen dat het vertegenwoordigde? Hij vroeg de gouverneur, Johannes de Graaff, om advies. Zonder de status van het schip te kennen beval hij ofwel: antwoord met twee schoten minder. Het bleek echter dat het schip, genaamd Andrew Doria, een omgebouwd koopvaardijschip was dat nu in dienst is van de pas opgerichte Continentale – later Amerikaanse – Marine. Het droeg de nieuwe vlag van de Verenigde Staten van Amerika. De gevolgen van het bevel van De Graaff waren dan ook verstrekkend. Het verweer van de gouverneur dat de groet vanaf het fort van het eiland bewees dat hij ervan overtuigd was dat hij met een koopvaardijschip te maken had, maakte geen indruk op de Britse regering. Volgens Groot-Brittannië was dit de volkomen onrechtvaardige erkenning van een stel rebellen – een vijandige daad die Groot-Brittannië niet kon accepteren.

First Salute – het eerste saluutschot in de baai van Sint Eustatius.
Golden Rock of Statia zijn de alternatieve namen voor St Eustatius.

Verborgen schat in het Caribisch gebied. VS – Nederlandse verhaallijnen komen samen.

Sint Eustatius

Christoffel Columbus (1451-1506) was een Italiaanse ontdekkingsreiziger en navigator die vier reizen over de Atlantische Oceaan voltooide, gesponsord door de katholieke vorsten van Spanje, waarmee hij de weg vrijmaakte voor de wijdverbreide Europese verkenning en kolonisatie van Amerika. Columbus zette Sint Eustatius in 1493 als eerste op de kaart. Zijn expedities waren het eerste bekende Europese contact met het Caribisch gebied, Midden-Amerika en Zuid-Amerika.

Golden Rock. Na de ontdekking van Sint Eustatius, in 1493 door de Europeanen verloor men de interesse om zich hier te vestigen vanwege het ontbreken van natuurlijke zoetwaterbronnen. In 1636 bouwden de Nederlanders waterreservoirs, cisterns’ op het eiland en al snel werd het permanent bewoond. Fort Oranje werd gebouwd en Sint Eustatius werd een doorvoerhaven voor suiker, melasse, jenever, rum, katoen en andere producten. De activiteiten op het eiland waren een belangrijke bron van inkomsten voor de West-Indische Compagnie. De handel bloeide op door de constante stroom van schepen in en uit de haven, waardoor Sint Eustatius een welvarende handelspost werd en de pakhuizen in Oranjestad vulden met luxe producten. De Golden Rock de “Gouden Rots” was geboren!

Fort Oranje Sint Eustatius – Statia – Herdenking 16 november 1776.

First Salute – 1776 Johannes de Graaff gouverneur & Abraham Ravené commandant
Fort Oranje 1939 President FD Roosevelt
“Hier werd de soevereiniteit van de Verenigde Staten van Amerika voor het eerst formeel erkend aan een nationaal schip door een buitenlandse functionaris.”

Recent visit Sint Eustatius- november 2017

Agenda: Statia officiële evenementen en herdenking
8 februari 2023: Bezoek Nederlandse koninklijke familie
16 november 2026 Statia-dag: Herdenking 250-jarig jubileum
Wil je bijdragen of ontvang je liever onze nieuwsbrief? Aarzel niet om je in te schrijven via onderstaand formulier,
Team Statia – NL